17 xullo 2019

O Concello de Redondela conta con significativos recursos susceptibles de aproveitamento turístico que precisan dun correcto inventariado e posta en valor.

Plan Estratéxico

A Asociación de Empresarios de Redondela desenvolve un Plan Estratéxico para o Sector Turístico que ten como obxectivo "aumentar o peso do sector turístico na economía do concello asegurando un desenvolvemento sostible e axeitado, en todo momento, a capacidad de recepción de visitantes".

A liñas estratéxicas deste plan son:

 • Inventario de Recursos turísticos e Conservación
  Impulso, apoio ou realización dun estudio que permita o coñecemento detallado de los Recurso Turístico e o seu estado de conservación
 • Plan de Dinamización
  Impulso e apoio á Administración Local para a consecución dun Plan de Dinamización
 • Plan de Márketing Turístico
  Definición e acción sobre al menos tres das 4P´s de marketing: Producto, distribución e promoción. Creación e deseño de Redondela como Producto turístico.
 • Apoio Sector Empresarial
  Apoio a la iniciativa privada a través de formación e asesoramiento, Creación e difusión dunha imaxe que Identifique o sector hostaleiro, Implantar un concepto de calidade nas Empresas do sector turístico

Marca comercial propia

O desenvolvemento dunha marca comercial propia é unha das liñas nas que actualmente se está a por o maior impulso.

Quero asociarme

Campañas e Promocións Redondela. Centro Comercial Aberto Mercados de Redondela Tarxeta Comercio Redondela
Formación

ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE REDONDELA
R/ José Regojo, 2 - 1ºB  36800 Redondela, Pontevedra (España)  Telf: 986 404012   aer@empresasredondela.com

Nueva Web

Cofinanciado por: Deputación de PontevedraXunta de Galicia